Σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιούστε να εγγραφείτε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας (όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στον περί δικηγόρων νόμο – Κεφάλαιο 2 της Κυπριακής νομοθεσίας), τότε κατά την εγγραφή σας στο μητρώο δικηγόρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου προτρέπεστε να δηλώνετε ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε στον Δικηγορικό Σύλλογο Κερύνειας.

Σε τέτοια περίπτωση οι λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου σας πληροφορούν για την διαδικασία και λεπτομέρειες εγγραφής σας στον Δικηγορικό Σύλλογο Κερύνειας.

Η επόμενη ενέργειά σας είναι η εγγραφή σας ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας προσερχόμενοι εις το οίκημα του συλλόγου μας στον χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (Χώρος Παλαιού Ανωτάτου Δικαστηρίου και μετέπειτα Οικογενειακού Δικαστηρίου) όπου και πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική δήλωση/βεβαίωση δικηγόρου (για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος) και να καταβάλετε έναντι αποδείξεως την ετήσια συνδρομή σας εις τον σύλλογο για το ποσό των 10 ευρώ.

Η πιο πάνω αναφερόμενη δήλωση/βεβαίωση δικηγόρου πιστοποιείται/βεβαιώνεται από τον Δικηγορικό μας Σύλλογο με τις ανάλογες υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα και της τοποθέτησης της σφραγίδας του Συλλόγου.

Ακολούθως πρέπει να γίνει η εγγραφή σας στο μητρώο των δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ακολούθως πρέπει να αποταθείτε καταθέτοντας:
α) την σχετική βεβαίωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εγγραφής σας στο μητρώο δικηγόρων
β) την δήλωση/βεβαίωση δικηγόρου του Δικηγορικού μας Συλλόγου
γ) την σχετική απόδειξη πληρωμής της συνδρομής σας στον σύλλογό μας
δ) πιστοποιητικό/απόδειξη επαγγελματικής ασφάλισης

Επίσης απαιτείται:
α) εγγραφή σας στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων καταβάλλοντας το ποσό των 50 ευρώ
β) ανάλογη πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων (η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με την πρακτική η οποία τηρείται από το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων)

Σημείωση:
Η εγγραφή σας στο Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, απαιτεί την πληρωμή ετήσιας συνδρομής με ποσό το οποίο είναι ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας του δικηγόρου.
Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος (υπό όρους) δεν απαιτείται η πληρωμή της εν λόγω συνδρομής.

* Η εγγραφή σας στον Δικηγορικό Σύλλογο Κερύνειας απαιτεί την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον περί δικηγόρων νόμο – Κεφάλαιο 2 της Κυπριακής νομοθεσίας.

* Πληροφορείστε ότι μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε άλλο δικηγορικό σύλλογο να μεταγραφείτε στον δικηγορικό μας σύλλογο.