businessman signing a contract

Η Επιτροπή Νομικών αποφάσισε να υιοθετήσει μέρος αναπεμφθείσας από τον ΠτΔ νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή και αφορά τις διαθήκες ατόμων που είναι παντρεμένοι με αλλοδαπούς. Με βάση το τι υιοθετείται, όταν αποβιώσει Κύπριος ή Κύπρια, η αλλοδαπή σύζυγος ή ο σύζυγος, εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, θα δικαιούται το νόμιμο τμήμα της περιουσίας του συζύγου, όπως καθορίζεται στην διαθήκη.

Κυβέρνηση Έφορος

Ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός 2014 τροποποιείται ως ακολούθως: Με τη διαγραφή του Κανονισμού 5 και την αντικατάστασή του ως ακολούθως: Οι διατάξεις των Δ. 25 και Δ. 30 εφαρμόζονται σε αγωγές που καταχωρήθηκαν από 1.1.2015, αναστέλλεται όμως η εφαρμογή τους αναφορικά και μόνο με αγωγές κλίμακας πέραν των €10.000 μέχρι 31.12.2015. Από 1.1.2016 οι Διατάξεις των Δ. 25 και Δ. 30 θα τυγχάνουν, ασχέτως κλίμακας, καθολικής εφαρμογής.

handshake

CEDR and HMAC under the auspices of Law School from the University of Cyprus and the Cyprus Bar Association present the Mediator skills training. MST is a seven-day programme of comprehensive tuition and participation in effective dispute resolution where participants are trained in the skills needed for effective mediation of commercial disputes and assessed for CEDR Accreditation, internationally recognised as the standard of excellence. Download the pdf file here  

feg

Αυτή η µέθοδος εκπαίδευσης πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής κατάρτισης στην εµπορική και αστική διαµεσολάβηση. Η εκπαίδευση αξιολογείται και αναγνωρίζεται από το ACB Foundation, ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών στην Ολλανδία. Περιλαµβάνει τη γνώση και την εµπειρία από τις τελευταίες εξελίξεις στην πρακτική της διαµεσολάβησης από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων γνώσης που απορρέει από τα σχετικά συµπεράσµατα της νευρο-επιστήµης καθώς και τη θεωρία και τη διδακτική των διαπραγµατεύσεων ‘δεύτερης γενιάς’ (2.0).

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του : www.ouc.ac.cy. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

legal-info

Η εταιρεία «Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης» αποφάσισε να προσλάβει σε προσωρινή βάση, δύο δικηγόρους με καθήκοντα την καταγραφή δεδομένων για σκοπούς υποστήριξη&sig maf; της Τράπεζας Νομικής Πληροφορικής (www.cylaw.org) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Επιτυχία στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 2. Γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων όπως word και excel. Για περαιτέρω πληροφορίες επί των καθηκόντων και των όρων εργασίας παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Κούλια Βάκη – Γραμματέα του Κυπριακού Ινστιτούτου Νομικής Πληροφόρησης ( τηλ.22873300). Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014. cybar@cytanet.com.cy koulia.vakis@cybar.org.cy

money laundering

To Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) σε συνεργασία με το American Bar Associationκαι το International Bar Association(IBA), έχουν ετοιμάσει καθοδηγητικό, ενημερωτικό Οδηγό με σκοπό την καθοδήγηση των δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών, με τις δια νόμου υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο σχετικός καθοδηγητικός, ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν θέτει επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, από αυτές που θέτει η υφιστάμενη νομοθεσία κάθε κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Εγχειρίδιο με τις γραπτές διαδικασίες για θέματα ΑΜΛ (MANUAL) του δικηγορικού σας γραφείου, καθότι δεν γίνεται αποδεκτό, από τον ΠΔΣ, προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας. Το καθοδηγητικό και ενημερωντικό…

logo-footer

Ακολουθήστε μας: