ekpoii

Δείτε αυτούσιους τους νέους νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα σχετικά με το πλαίσιο αφερεγγυότητας:

handshake

CEDR and HMAC under the auspices of Law School from the University of Cyprus and the Cyprus Bar Association present the Mediator skills training. MST is a seven-day programme of comprehensive tuition and participation in effective dispute resolution where participants are trained in the skills needed for effective mediation of commercial disputes and assessed for CEDR Accreditation, internationally recognised as the standard of excellence. Download the pdf file here  

ciim

Το Cyprus International Institute of Management (CIIM) έχει οργανώσει εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για Δικηγόρους και Διευθυντές Δικηγορικών Γραφείων. Το πρόγραμμα «Strategic Management and Planning for Law Firms» θα διεξαχθεί σε τέσσερεις μισές ημέρες στις 14, 15, 28 και 29 Μαΐου 2015 μεταξύ των ωρών 14:30– 19:00 στους χώρους του CIIM στη Λευκωσία. Με τη λήξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την ανάπτυξη στρατηγικών πλάνων διοίκησης των δικηγορικών τους γραφείων, συμπεριλαμβανομένου την αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν επιτυχώς το δικό τους σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων για τι&sig maf; πρακτικές τους. Tα μέλη…

Κυβέρνηση Έφορος

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν αποστείλει στο Τμήμα Ετήσιες Εκθέσεις ΗΕ32 χωρίς αυτές να συνοδεύονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις καλούνται να αποστείλουν τις Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι τις 31 Μαϊου 2015.

feg

Αυτή η µέθοδος εκπαίδευσης πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής κατάρτισης στην εµπορική και αστική διαµεσολάβηση. Η εκπαίδευση αξιολογείται και αναγνωρίζεται από το ACB Foundation, ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών στην Ολλανδία. Περιλαµβάνει τη γνώση και την εµπειρία από τις τελευταίες εξελίξεις στην πρακτική της διαµεσολάβησης από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων γνώσης που απορρέει από τα σχετικά συµπεράσµατα της νευρο-επιστήµης καθώς και τη θεωρία και τη διδακτική των διαπραγµατεύσεων ‘δεύτερης γενιάς’ (2.0).

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του : www.ouc.ac.cy. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δικαστήριο Λευκωσία

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Ν. Οικονόμου, Ε.Δ.  Υπόθεση αρ:30157/2014   ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ   και   Στυλιανός Στυλιανού Κατηγορουμένου

eur

Αγαπητά μέλη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των μελών μας σχετικά με παροχή υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω της InfocreditGroup και της πλατφόρμας της WorldCompliance, δίνεται παράταση στην υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος μέχρι τις 13/3/2015.

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 7 κενές θέσεις Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

Κυβέρνηση Έφορος

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την καταχώρηση στο Τμήμα των Ετήσιων Εκθέσεων μαζί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

20121210PHT04512_original

Το Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου με πλήρη απασχόληση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.