hjje

Κατόπιν συνεννόησης με τον Ειδικό Διαχειριστή της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, ο Π.Δ.Σ θα καταρτίσει κατάλογο δικηγόρων οι οποίοι πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις και οι οποίοι επιθυμούν να χειριστούν υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων  για την υπό εξυγίανση τράπεζα και τον Ειδικό Διαχειριστή. Ο κατάλογος στη συνέχεια  θα αποσταλεί στον Eιδικό Διαχειριστή ο οποίος θα προβεί σε επιλογή.

Φόροι

Σύμφωνα με τον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αρ. 4/1978, όπως τροποποιήθηκε, και συγκεκριμένα τα άρθρα 5(1), 12Β(2) και 38(1)(α) τα οποία προνοούν την προθεσμία της υποβολής δήλωσης εισοδήματος και της καταβολής της αυτοφορολογίας, καθώς και τα άρθρα 50(4) και 50Α(ε) τα οποία προνοούν την επιβολή πρόσθετου φόρου και χρηματικής επιβάρυνσης, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας στον οποίο συνοψίζεται η εφαρμογή των προαναφερθέντων άρθρων.

handshake

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ΕΚΚ) επιθυμεί να μισθώσει υπηρεσίες για δύο  νομικούς συμβούλους  για περίοδο χιλίων οκτακόσιων (1800) ωρών ή ενδεικτικά διακόσιων εικοσιπέντε (225) ημερών έκαστος με δυνατότητα ανανέωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  για ακόμη χίλιες οκτακόσιες (1800) ώρες. Η αμοιβή θα ανέρχεται μέχρι € 25.000 πλέον Φ.Π.Α. Η Επιτροπή θα παρέχει χώρο εργασίας.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο legal@cysec.gov.cy.

logo-footer

Ακολουθήστε μας: